Wat doet Regelzorg?

Voorlichting geven over rijbewijs- en medische keuringen.

Keuringsdagen organiseren op meer dan 225 locaties in Nederland. Dit in samenwerking met een eigen landelijk netwerk van ervaren (bedrijfs)artsen en arbodiensten, die rijbewijskeuringen tegen een voordelig tarief aanbieden.

Het reserveren van keuringsafspraken voor clienten die gekeurd moeten worden. Door de zgn. postcode-check kunnen we heel eenvoudig bepalen wat de dichtstbijzijnde locatie is voor de client. De afspraken worden telefonisch gemaakt via het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg. Ook is het mogelijk om direct online via de website een afspraak te maken.

Het verzorgen van PR voor de keuringsdagen.

Ook maken steeds meer werkgevers (transportbedrijven, taxibedrijven e.a.) gebruik van de mogelijkheid om keuringen op locatie van de werkgever uit te laten voeren via bemiddeling van Regelzorg.