Privacyverklaring Regelzorg

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet Regelzorg persoonsgegevens van u verwerken. Dit gebeurt uitsluitend indien u toestemming hebt gegeven. Regelzorg verwerkt de door u beschikbaar gestelde gegevens zorgvuldig en stelt u in staat om rechten op uw gegevens uit oefenen. U kunt bijvoorbeeld controleren of de gegevens kloppen en deze laten verwijderen. Onderstaande privacyverklaring zet op een rij wat Regelzorg met uw gegevens doet en hoe er zelf invloed op kunt uitoefenen.

Met welk doel verwerkt Regelzorg uw gegevens?
Regelzorg verwerkt de persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Om u onze diensten te kunnen verlenen. Zoals de bemiddeling bij rijbewijskeuringen en het ondersteunen bij langer mobiel blijven.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om u via email nieuwsbrieven en sociale media relevante berichten, voordeelacties en speciale aanbiedingen te tonen.
  • Om uw activiteiten op onze websites te volgen zodat we deze websites kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten kunnen afstemmen op uw voorkeuren.
  • Om u uit te nodigen voor onderzoek naar rijvaardigheid.

De persoonsgegevens die Regelzorg verwerkt

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
  • Gegevens inzake het rijbewijs en de keuring daarvoor: type en geldigheidsduur rijbewijs, geboortedatum, aanvraag gezondheidsverklaring, opmerkingen bij uw aanvraag inzake de keuring

Hoe lang Regelzorg gegevens bewaart
Regelzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar. Tenzij u toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat u tijdig herinneringen wenst te ontvangen dat u opnieuw gekeurd moet worden.

Delen met derden
Regelzorg verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij u hiervoor toestemming geeft. Met onze leveranciers die u gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. De leveranciers waarborgen beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Regelzorg voert daarover controle uit en draagt de eindverantwoordelijkheid.

Minderjarigen
Onze diensten zijn uitsluitend bedoeld voor meerderjarigen. Indien u weet of vermoedt dat iemand van 16 jaar of jonger op wat voor manier dan ook persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij de gegevens. U kunt uw bericht mailen naar: info@regelzorg.nl.

In kaart brengen websitebezoek
Regelzorg gebruikt op haar website zogeheten functionele cookies. Meer informatie over cookies vindt u in onze algemene voorwaarden, deze zijn inzichtelijk op onze website Regelzorg.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Regelzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt uw verzoek mailen naar: persoonsgegevens@regelzorg.nl.

Beveiliging
Regelzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via email: info@regelzorg.nl.

Klachten
U hebt de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder) een klacht in te dienen, inzake uw privacy en de omgang daarmee door Regelzorg. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
Regelzorg BV
Engelandstraat 42
1966 NJ Heemskerk
info@regelzorg.nl
www.regelzorg.nl
KvK 52884066


stuur een email

 

>> contact gegevens <<